ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι 3.720 μόνιμες θέσεις

Η προκήρυξη 7Κ/2022 του Υπουργείου Υγείας, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 3.720 θέσεων μονίμου προσωπικού, πήγε για έκδοση ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο, για να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής. 

Η κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι:

    1. 493 θέσεις του Κλάδου/Ειδικότητας: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
    2. 2.253 θέσεις του Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
    3. 974 θέσεις του  Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η συγκεκριμένη προκήρυξη θα καλύψει θέσεις προσωπικού σε όλη την Ελλάδα και σε περισσότερους από 120 νοσοκομειακούς φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Για τους υποψήφιους θα υπάρχει εντοπιότητα για κάποιες νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος και ενδέχεται να έχει και ειδική εμπειρία για αυτούς που εργάστηκαν στην περίοδο της πανδημίας.

Επίσης θα υπάρχουν θέσεις για τα άτομα πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών του ν. 2790/2000, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμων που έχουν τέκνο,  αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Δείτε τον πίνακα θέσεων ΕΔΩ.