Ίδρυμα Ευγενίδου: Αναζητά Χημικό

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, που εδρεύει στη  Λ. Συγγρού 387, 175 64 Π.Φάληρο αναζητά Χημικό: 

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα/χαρακτηριστικά:

– Πτυχίο Χημικού

– Διάθεση για εκπαίδευση μαθητών. Επιθυμητή η εκπαιδευτική εμπειρία

– Ανεπτυγμένες δεξιότητες στην προφορική και γραπτή επικοινωνία (π.χ. παρουσιάσεις σε κοινό, προετοιμασία ενημερωτικού υλικού, κ.λπ.), τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά

– Αναλυτική ικανότητα, δημιουργική σκέψη, φαντασία και ομαδικό πνεύμα

– Διάθεση και ικανότητα για απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων

– Πολύ καλή ικανότητα στη χρήση Η/Υ και επαρκή γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας

– Διάθεση για ταξίδια

– Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, ιδιαιτέρως σε συναφείς χώρους ή αντικείμενα και η εμπειρία σε παραγωγή και εκτέλεση πειραμάτων.

Αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής (στα ελληνικά και στα αγγλικά) έως την 18ηΣεπτεμβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@eef.edu.gr αναφέροντας την θέση που σας ενδιαφέρει.

Πηγή: https://www.eef.edu.gr/