Δήμος Βόλου: 75 νέες προσλήψεις

θεσεις εργασίας δήμο μοσχάτου

Ο Δήμος Βόλου αποφάσισε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Βόλου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα- Φορτωτή Ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ ή Ομάδας Α΄ ειδικότητας 1ης)

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Γκρέιντερ Ομάδας Ζ΄, τάξης Γ΄ ή Ομάδας Α΄ ειδικότητας 3ης )

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας (συνοδός απορριμματοφόρων)

Υποβολή αιτήσεων: 11/9/2022 έως 20/9/2022 ώρα 23.59μμ

Τηλ. επικοινωνίας: 2421353118

Δείτε εδώ την προκήρυξη: