Γλυφάδα: 36 Νέες προσλήψεις σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023» και τη λειτουργία των δομών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως 31-8-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

1 ΠΕ Ιατρός (παιδίατρος)

16 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

5 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

4 ΔΕ Μαγείρων

3 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 

7  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ (εσωτερικών χώρων)

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9602130

Δείτε την Ανακοίνωση

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/