Χανιά: Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς

Στα Χανιά ο «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. », ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31.7.2023).

Οι ειδικότητες που ζητά είναι: 

1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

3 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

4 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων 

2 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτηση στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ ή να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο dokoipp-grammateia@chania.gr, ή να τα στείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Κρήτης 73135.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 9/11/2022 έως 18/11/2022.

Τηλ. επικοινωνίας: 2821341627

Δείτε την ανακοίνωση