Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών: Αποτελέσματα εξετάσεων δικαστικών υπαλλήλων

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών  ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του  Α΄ Εισαγωγικού Διαγωνισμού δικαστικών υπαλλήλων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ