Εθελοντικό επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους στην Ιταλία

Οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων U.S.B, αναζητούν νέους από 18-30 ετών, για συμμετοχή σε 10μηνο ή 12μηνο επιδοτούμενο εθελοντικό πρόγραμμα στην Ιταλία από Οκτώβριο του 2022, μέσω του προγράμματος European Solidarity Corps.

Τo πρόγραμμα καλύπτει τη διαμονή, τη διατροφή, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των συμμετεχόντων, όπως και μηνιαίο ποσό για τα έξοδα τους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 5/09/2022. 

Πηγή: https://www.usbngo.gr/youth-move/%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-esc-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-2022