ΑΣΕΠ: 6Κ/2022 οι ειδικότητες των 66 μονίμων θέσεων

ΑΣΕΠ

Συνεχίζεται η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ για την Προκήρυξη 6Κ/2022 με τις 66 θέσεις, μονίμου προσωπικού και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο Μπενάκειο, ΦυτόΠαθολογικό Ινστιτούτο και στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι:

59 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ με ειδικότητες:
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδ. Ηλεκτρολόγος)
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕ με ειδικότητες:
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΕ με ειδικότητα:
ΔΕ Τεχνικων βοηθών

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Δείτε εδώ τον πίνακα των θέσεων:

Κάντε την αίτηση σας εδώ:
https://www.asep.gr/asep/utilities/faces/e_services.jspx