ΕΠΑΨΥ: Πρόσληψη Παιδοψυχίατρου

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) καλεί τους ενδιαφερόμενους προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για την πρόσληψη

Παιδοψυχίατρου

στο Κέντρο Ημέρας Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής “Διάθεση” Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

  • Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

  • Τίτλος Ιατρικής ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής

Επιθυμητά προσόντα:

  • Προηγούμενη κλινική εμπειρία στο αντικείμενο των διαταραχών πρόσληψης τροφής

  • Προηγούμενη εμπειρία στην κοινοτική ψυχιατρική

Ώρες απασχόλησης: 8 ώρες την εβδομάδα

Υποβολή βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες υποψήφιοι/-ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο

diathesi.thess@epapsy.gr, με την ένδειξη

«Παιδοψυχίατρος», μέχρι και τις 26/04/2024.

ΠΗΓΗ