ΕΠΑΨΥ: Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) αναζητά

Κοινωνικό Λειτουργό/προσωπικό φροντίδας

για την στελέχωση του Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Εφήβων ΠΝΟΕΣ στην Αγία Παρασκευή.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου και αφορά σε κυλιόμενο ωράριο.

Απαραίτητα προσόντα:

1) Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)

2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

3) Γνώση Η/Υ (Microsoft Office, Excel, Internet, Powerpoint)

4) Κάτοχος διπλώματος ΙΧ

Επιθυμητές δεξιότητες και εμπειρία:

Επιθυμητή προηγούμενη  εμπειρία σε ΜΨΑ Εφήβων.

Εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις στην ψυχική υγεία ανηλίκων θεωρούνται επιπλέον προσόν

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα email: agparaskevi@epapsy.gr και τηλ.: 2106000365, κος Παπανδρέου και Κα Αργυράκη.

ΠΗΓΗ