ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης

Ξεκίνησαν από τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023, οι αιτήσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο

Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης

(ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), για το σχολικό έτος 2023-2024.

Για το νέο σχολικό έτος, ο αριθμός εφήβων και νέων που μπορούν να εισαχθούν στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ της ΔΥΠΑ είναι 40 (32 στο τμήμα εκπαιδεύσιμων και 8 στο τμήμα ασκήσιμων).

Τα τμήματα κατάρτισης που θα λειτουργήσουν στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης είναι τα κάτωθι:

1. Εκπαιδεύσιμων με ειδικότητες: Γεωτεχνικού, Κοπτικής Ραπτικής, Ξυλουργικού, Πληροφορικής, για συνολικά έως 32 σπουδαστές. Η φοίτηση διαρκεί συνολικά 4 έτη.

2. Ασκήσιμων όπου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, κοινωνικών δεξιοτήτων και εργαστήρια Ταπητουργίας – Υφαντικής, Ξυλοτεχνίας, Εργοτεχνίας, Κοπτικής – Ραπτικής και Γεωτεχνικού, για συνολικά έως 8 σπουδαστές. Η φοίτηση διαρκεί συνολικά 5 έτη.

Μετά την αποφοίτηση τους, οι σπουδαστές δύναται να εγγραφούν σε Κέντρα Προστατευόμενης Εργασίας (ΚΕΠΕ). Η παραμονή τους στα ΚΕΠΕ διαρκεί για τους μεν εκπαιδεύσιμους τρία (3) έτη, για τους δε ασκήσιμους τέσσερα (4) έτη.

Αναγκαίες Προϋποθέσεις για την Εισαγωγή των Υποψηφίων Σπουδαστών:

1. Ηλικία 15 έως 26 ετών.

2. Διαγνωσμένη αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με γνωματεύσεις αξιολογήσεις από δημόσιους φορείς.

3. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, δικαίωμα φοίτησης στα προγράμματα του Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, έχουν σπουδαστές με:

– Ελαφρά Νοητική Υστέρηση.

– Σύνδρομο Down και συναφή σύνδρομα.

– Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, μέτριας και υψηλής λειτουργικότητας.

– Σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες λόγω κακοποίησης, ή ιδιάζοντος οικογενειακού περιβάλλοντος, ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας που επιφέρουν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες.

– Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως συνδυαστικές διαταραχές ομιλίας και λόγου (δυσλεξία, ΔΕΠΥ, κ.α) που απαιτούν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τη

Δευτέρα 22/05/2023 έως την Παρασκευή 28/06/2023

με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email του Κέντρου: pvmlakkia@dypa.gov.gr Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

2. Με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, υπόψη: κ. Γρηγορίου Βασίλειου και κ. Πάσχου Παρασκευής στη Διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης Δ.ΥΠ.Α., 57006, Λακκιά Βασιλικών Θεσσαλονίκης.

3. Με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Γραμματεία της Σχολής (κατόπιν ραντεβού).

Για την παροχή απαραίτητων διευκρινήσεων οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δύναται να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα:

2396023201, 2396022720 ή μέσω του email: pvmlakkia@dypa.gov.gr

Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου

Διαβάστε εδώ την Απόφαση

Αίτηση εισαγωγής σπουδαστών 2023-2024