ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ): Ενστάσεις ηλεκτρονικά στα ΙΕΚ εώς σήμερα 23.59´

ΚΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν κάνει αίτηση στα ΙΕΚ του ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ), έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από την Πέμπτη 25.08.2022 έως και την Δευτέρα 29.08.2022 και ώρα 23:59.  Κάντε εδώ την αίτηση 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/aitese-oromisthion-ekpaideutikon-iek-oaed