ΔΥΠΑ: ΚΕΚ ζητούν εκπαιδευτές

Η ΔΥΠΑ προκήρυξε την πρόσληψη Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών στο ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λαμίας για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης τριάντα (30) κρατουμένων, δύο (2) τμήματα των δεκαπέντε (15) ατόμων, στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θήβας, με τίτλο: «Μαγειρική Τέχνη Ζαχαροπλαστική», συνολικής διάρκειας 350 ωρών.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

1. Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, ΠΕ80

2. Πτυχιούχος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ΠΕ78 με εξειδίκευση

3. Κοινωνιολόγων ΠΕ10 με εξειδίκευση

4. Τεχνολόγος Τροφίμων ΠΕ18.36

5. Πτυχιούχος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας ΤΕ με τρία (3) έτη εμπειρία

6. Εμπειροτεχνίτης αντίστοιχης ειδικότητας ΔΕ 04 Διατροφής (ΔΕ 04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη ή ΔΕ04.02 Μαγειρικής) με έξι (6) έτη εμπειρία και εξειδίκευση

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εντός του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θήβας σε ημέρες και ώρες συμβατές με το εσωτερικό πρόγραμμα λειτουργίας του Καταστήματος.

Λόγω της ιδιαιτερότητας των καταρτιζομένων και των συνθηκών διδασκαλίας, οι εκπαιδευτές που θα επιλεγούν για να διδάξουν στο πρόγραμμα αυτό, θα παρακολουθήσουν σχετικό επιμορφωτικό σεμινάριο.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών
1.Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται στο ΚΕΚ Λαμίας (Στυλίδας 93, Μεγάλη Βρύση, 35100, Λαμία τηλ. 22310-51074) από

την Δευτέρα 19/09/2022 έως και την Τετάρτη 05-10-2022, 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: kek.lamia@dypa.gov.gr) ή με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά. Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δεν γίνεται δεκτό μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

2. Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθμός συνημμένων (σε φύλλα), πλην του φύλλου της αίτησης.

3. Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Δειτε εδώ την αίτηση: