ΔΥΠΑ ΚΕΚ: Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών

Μάγειρας χαρούμενος

Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2022, την προκήρυξη  για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας, στα πλαίσια της  υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων με τίτλο: «Μαγειρική Τέχνη – Ζαχαροπλαστική».

Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι:

1. Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, ΠΕ 80

2. Πτυχιούχος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ΠΕ 78 με εξειδίκευση

3. Κοινωνιολόγων ΠΕ 10 με εξειδίκευση

4. Τεχνολόγος Τροφίμων ΠΕ 18.36

5. Πτυχιούχος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας ΤΕ με 3 έτη εμπειρία

6. Εμπειροτεχνίτης αντίστοιχης ειδικότητας ΔΕ 04 Διατροφής (ΔΕ 04.01 Αρτοποιού-Ζαχαροπλάστη ή ΔΕ04.02 Μαγειρικής) με 6 χρόνια εμπειρία και εξειδίκευση.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εντός του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων, σε ημέρες και ώρες συμβατές με το εσωτερικό πρόγραμμα λειτουργίας του Καταστήματος.

Λόγω της ιδιαιτερότητας των καταρτιζόμενων και των συνθηκών διδασκαλίας, οι εκπαιδευτές που θα επιλεγούν για να διδάξουν στο πρόγραμμα αυτό, θα παρακολουθήσουν σχετικό επιμορφωτικό σεμινάριο.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΚ Λάρισας (Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, Λάρισα, τηλ: 2410 -256072, 564532, 564685),  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: kek.larissa@dypa.gov.gr) ή με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά. Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δεν γίνεται δεκτό μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Υποβολή αιτήσεων: Πέμπτη 15/09/2022 έως και την Παρασκευή 23-09-2022.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Δείτε εδώ το έντυπο της αίτησης: