ΔΕΔΔΗΕ: Ανακοινώθηκε ο πίνακας καλούμενων σε συνέντευξη της 1/2022

Η ΔΕΔΔΗΕ ανάρτησε στην ιστοσελίδα της, τον πίνακα καλούμενων σε συνέντευξη για την ειδικότητα απασχόλησης Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, που πήραν μέρος στην προκήρυξη 1/2022, για την πλήρωση θέσεων 393 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ τον πίνακα:

Η μη προσέλευση υποψηφίου στη διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία της Προκήρυξης (Κεφάλαιο Θ’).

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στη Σχολή Αθήνας του ΔΕΔΔΗΕ, στην Άνοιξη Αττικής, Λ.Ανοίξεως 44, ΤΚ 145 69.

Δείτε εδώ διευκρινίσεις σχετικά με τη συνέντευξη: