ΔΥΠΑ: Αποτελέσματα ωρομίσθιων εκπαιδευτών

ΓΡΑΦΗΜΑ

Η ΔΥΠΑ, ανάρτησε σήμερα, Δευτέρα 10/10/2022, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Διάσωση σε Ορμητικά Νερά», συνολικής διάρκειας πενήντα (50) ωρών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δώδεκα (12) εθελοντές του Τμήματος Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Π.Τ.Ε.Ε.Σ.) Ρεθύμνου, ενώ την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΕΚ ΔΥΠΑ Θεσσαλονίκης.
Ο πίνακας περιλαμβάνει τους επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

Δείτε εδώ τους Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Πηγή ΔΥΠΑ: ΔΥΠΑ