ΔΥΠΑ: Ανάρτηση πινάκων επιτυχόντων Ν.2643/98 στην Αττική

Σήμερα, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων του Ν.2643/98, για την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και αφορούν την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τους πίνακες ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες -> Ενημερώσεις σχετικά με το Ν.2643/98 -> Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης των Προκηρύξεων 2021 για την πλήρωση θέσεων του άρθρου 3 του Ν.2643/98.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/idikes-koinonikes-omades?tab=enimerwseis-skhetika-me-to-n264398&tab2=prosorini-pinakes-moriodotisis-ton-prokirykseon-2021-ghia-tin-plirosi-theseon-toy-arthroy-3-toy-n264398&tab3=

αλλά και με φυσικό τρόπο, στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής (Δημ. Γούναρη 2, ΄Αλιμος, ΤΚ 17456).

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί από τους υποψηφίους στη διεύθυνση https://2643.services.gov.gr αφού πραγματοποιήσουν είσοδο με χρήση των κωδικών TaxisNet και επιλέξουν την προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση θεραπείας επί των αποτελεσμάτων αποκλειστικά στην Υπηρεσία της ΔΥΠΑ που κατέθεσαν την αίτησή τους, από αύριο Τρίτη 1/11/2022 έως και την Πέμπτη 10/11/2022.

Η υποβολή της ένστασης πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, αξίας 10 ευρώ. Το παράβολο μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo

Η επιλογή των πεδίων έχει ως εξής:

  1. Φορέας: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ
  2. Κατηγορία: Υποβολή Ένστασης σε προκηρύξεις του ν. 2643/1998
  3. Τύπος: [8153] Υποβολή Αίτησης Θεραπείας επί αποτελ. προκηρύξεων

Η υποβολή της αίτησης θεραπείας μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  1. ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
  2. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier)
  3. αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία
  4. μέσω εξουσιοδοτημένου τρίτου ατόμου (η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής, είτε ηλεκτρονικά από το www.gov.gr, είτε από ΚΕΠ)

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας είναι οι εξής:

Αρμόδια Υπηρεσία ΔΥΠΑ

 

 

 

Πηγή ΔΥΠΑ ΔΥΠΑ