Δήμος Πύργου: Προσλήψεις 24 ατόμων

Ο Δήμος Πύργου ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 24 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Απορριμματοφόρων

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ έργων εκσκαφέα

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τηλ. επικοινωνίας: 2621 362611 και 655