Δήμος Παπάγου – Χολαργού: 16 νέες θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ανακοίνωσε, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

6 ΔΕ Οδηγών 

10 ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χωρών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,  εντυπο  ασεπ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (prosopikou@dpapxol.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ.15561, Χολαργός Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κ.κ. Ι. Κάππα, Ε. Κομπόγιωργα, Ι. Γεωρικόπουλο, Π. Χαρδαλούπα (τηλ. επικοινωνίας: 2132002852, -911,-857,-871).

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023