Δήμος Νέας Ιωνίας: Προσλήψεις 21 ατόμων

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με διάρκεια σύμβασης έως δύο (2) μήνες, για την υλοποίηση του «Προγράμματος Θερινής Απασχόλησης 2023».

Οι ειδικότητες που ζητά:

  • ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

  • ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ/ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

  • ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

  • ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

  • ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  • ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή

  • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, στα γραφεία της υπηρεσίας (Αγίου Γεωργίου 40 – Νέα Ιωνία), τηλέφωνα επικοινωνίας 2132000470, 2132000414, 2132000415, 2132000421 και 2132000472.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου – Προκηρύξεις Διαγωνισμών https://neaionia.gr/prokiryxeis

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ