Δήμος Κηφισιάς: Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού

Στο Δήμο Κηφισιάς το ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας», ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» με σκοπό την εκτέλεση των πολιτιστικών προγραμμάτων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Δείτε εδώ τις ειδικότητες που ζητά:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, την οποία μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κηφισιάς (www.kifissia.gr) και να την υποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου culture@kifissia.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία στην διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» Δήμου Κηφισιάς, Εμμανουήλ Μπενάκη 3, Τ.Κ. 145 61, Κηφισιά.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Τηλέφωνα:

Γραμματεία: 213 2007 202
Πολιτισμός: 213 2007 208 – 288
Αθλητισμός: 213 2007 204 – 205 – 207