Δήμος Καλαμαριάς: Νέες θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά 15/10/2022 και τελειώνει 24/10/2022.

Τηλ.επικοινωνίας: 2313314230 ή 2313314205

Δείτε την προκήρυξη