Δήμος Γαλατσίου: Πρόσληψη Νοσηλευτή/τριας

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοίνωσε ότι πρόκειται να προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτή/τριας, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Γαλατσίου, με έδρα το Γαλάτσι, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας & κοινωνικής πολιτικής προς τους κατοίκους του (Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες.

Η συνολική αμοιβή είναι 13.000 ευρώ. 

Υποβολή αιτήσεων: έως την Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022.

Δείτε εδώ την προκήρυξη