ΑΣΕΠ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για προσλήψεις Υγειονομικού Προσωπικού

Ξεκίνησε από 22 Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων, που αφορά στην πρόσληψη 3.720 Υγειονομικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Προκήρυξη 7Κ/2022).

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.asep.gr.  

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2022ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, λόγω υπερφόρτωσης του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με τον ιστότοπό του.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 2), εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή  μέσω email στο enimerosi@asep.gr

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4):
Τις εργάσιμες ημέρες:  Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00
Τις αργίες: Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00

Δες και εδώ: https://workpress.gr/asep-odigies-gia-tin-orthi-ypovoli-ton-aitiseon/