Δήμος Διονύσου: 37 προσλήψεις

Καλλιτέχνης

Ο Δήμος Διονύσου προσλαμβάνει έως τριάντα επτά (37) άτομα για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών εκμάθησης μουσικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως εννέα (09) μήνες για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου και έως οκτώ (08) μήνες για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τμημάτων του Δήμου.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΤΕ Καλλιτεχνικός Διευθυντής/τρια

ΤΕ  Καθηγητής/τρια Πιάνου

ΤΕ  Καθηγητής/τρια Βιολιού

ΤΕ Καθηγητής/τρια Μονωδίας

ΤΕ Καθηγητής/τρια Μονωδίας & Αρμονίου

ΤΕ  Καθηγητής/τρια Ανώτερων θεωρητικών

ΤΕ  Καθηγητής/τρια Κλασικής κιθάρας

TE Καθηγητής/τρια Κλασικών Κρουστών & ντραμς

ΤΕ Καθηγητής/τρια Σαξοφώνου

TE Καθηγητής/τρια Τρομπονιού &Ανώτερων θεωρητικών

ΤΕ Καθηγητής/τρια  Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων & Φυγής

ΔΕ Καθηγητής/τρια Ηλεκτρικής κιθάρας & Ηλεκτρικού μπάσου

ΔΕ Δάσκαλος/α Μουσικής Τεχνολογίας

ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής/τρια Μουσικής Προπαιδείας

ΔΕ Δάσκαλος/Μπουζουκιού

ΔΕ Δάσκαλος/α Αρμονίου

ΔΕ Δάσκαλος/α Ηλεκτρικού μπάσου

ΔΕ Ζωγράφος-εικαστικός

ΔΕ Καθηγητής/τρια Διδασκαλίας Ιστορίας της Τέχνης

ΔΕ Επιμορφωτής/τρια Φωτογραφίας

ΤΕ Σκηνοθέτης – Ηθοποιός

ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής/τρια Θεατρικών Εργαστηρίων

ΤΕ ή ΔΕ Δάσκαλος/α Χορού

ΤΕ ή ΔΕ Δάσκαλος/α Χορού (Μοντέρνος χορός, Πιλάτες, Ζούμπα)

Οι αιτήσεις θα γίνονται επίσης δεκτές με ηλεκτρονική υποβολή με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF), στο e-mail: paideia@dionysos.gr για την
αποφυγή συνωστισμού και σύμφωνα με το πλαίσιο τήρησης των μέτρων προστασίας έναντι του COVID-19.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία
αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης και της ακρόασης με φυσική παρουσία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-8142972 καθημερινάτις εργάσιμες ημέρες- και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Δείτε την Προκήρυξη