ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις στην Καβάλα και Θάσο

ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης/Περιοχή Καβάλας ανακοίνωσε προσλήψεις με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Καβάλας και στο Δήμο Θάσου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά: 

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) (σε Καβάλα και Θάσο)

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 19/10/2022 έως και 29/10/2022.

Δείτε την προκήρυξη: 

Πηγή: https://deddie.gr/