Δήμος Αλμυρού: Προσλήψεις προσωπικού

Ο Δήμος Αλμυρού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων στο Δήμο Αλμυρού, που εδρεύει στον Αλμυρό της ΠΕ Μαγνησίας.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ Οικονομικού για 8 μήνες

ΠΕ Πληροφορικής για 8 μήνες

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 11μήνες (και όχι πέραν της 31-07-2023)

ΔΕ Μαγείρων διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-07-2023)

Τηλ.: 24223 – 50259 -50217

Δείτε εδώ την προκήρυξη: