Αποτελέσματα προκήρυξης βρεφονηπιακών σταθμών Πειραιά

Βρέφος

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού στους βρεφονηπιακούς σταθμούς (ΣΟΧ2) του Δήμου Πειραιά.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ:

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ:

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Πηγή: https://piraeus.gov.gr/