Δήμος Αγρινίου (ΚΟΙ.ΠΑΔ): Πρόσληψη εκπαιδευτικών και υπαλλήλων καθαριότητας

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2024

Η ΚΟΙ.ΠΑΔ του Δήμου Αγρινίου, αποφάσισε την πρόσληψη δέκα τεσσάρων (14) ατόμων σε θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με διάρκεια 2μηνης Σύμβασης, για τις ανάγκες και την καλή λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του ΝΠΔΔ.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:
3 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
4 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 
3 ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι)
4 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

Δείτε εδώ το απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ: