ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα της 5Ε/2021

Το ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε τα προσωρινά τελικά αποτελέσματα της 5Ε/2021.

Ενστάσεις κατά των πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από σήμερα Πέμπτη 08-09-2022 (ώρα 08:00) έως και τη Δευτέρα 19-9-2022 (ώρα 14:00)αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την «επί της ουσίας» κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Δείτε εδώ: Προσωρινά τελικά αποτελέσματα 5Ε/2021