ΔΙΕΚ: Λήξη προθεσμίας εγγραφών

Λήγει, η προθεσμία εγγραφής στα ΔΙΕΚ των επιτυχόντων υποψηφίων και  θα πρέπει να παρουσιαστούν στα ΔΙΕΚ επιτυχίας τους, απαραιτήτως έως και σήμερα Πέμπτη 22/09/2022 για να υποβάλουν αίτηση εγγραφής.

Η ημερομηνία λήξης των εγγράφων  ισχύει και για τα ΙΕΚ  του Υπουργείου Τουρισμού.

Δείτε εδώ http://www.mintour.edu.gr/index.php/2018-08-29-11-21-07/anakoinoseis-gia-ekpaidevomenous/269-apot-iek-22-23

Για την εγγραφή τους θα χρειαστεί να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά (ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους), τα οποία είναι:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
  3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ και την οργάνωση της προσέλευσης θα πρέπει να απευθύνεστε στα Δ.ΙΕΚ επιτυχίας. Στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/diek_list.xls