ΔΙΕΚ: 46 εκπαιδευτικοί με συμβάσεις έως 30 Ιουνίου 2023

Το  ΔΙΕΚ Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, συνολικά σαράντα έξι (46) εκπαιδευτών.

Η διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης θα είναι έως 30/06/2023.

Σε ορισμένες ειδικότητες θα είναι για ένα εξάμηνο, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, που εδρεύει στο Βόλο.

Δείτε εδώ την προκήρυξη ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και θέσεων:

Δείτε εδώ την σελίδα του ΔΙΕΚ Βόλου http://1iek-volou.mag.sch.gr/joomla/htdocs/index.php