ΔΙΕΚ: 1.500 ευρώ για τους σπουδαστές του

Ανάσα για τους γονείς και τα παιδιά που σπουδάζουν στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ), είναι η τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση, για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.500 ευρώ και στους σπουδαστές των ΔΙΕΚ.

Το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο.

Δείτε ακριβώς την τροπολογία:

«Άρθρο 5
Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

Τροποποίηση παρ. άρθρου 10 ν. 3220/2004
1. παρ. του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), περί του στεγαστικού επιδόματος
Φοιτητών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) πρώτο εδάφιο ύψος του
χορηγούμενου ετήσιου στεγαστικού επιδόματος αυξάνεται από χίλια (1.000) ευρώ χίλια
πεντακόσια (1.500) ευρώ, β) από πρώτο εδάφιο προστίθεται δεύτερο εδάφιο και
γ) παλαιό δεύτερο και παλαιό τρίτο εδάφιο επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση προς
σκοπό εναρμόνισης προς τις ανωτέρω τροποποιήσεις, και παρ. διαμορφώνεται ως
εξής:

1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Ελλάδας, καθώς και των Σχολών Κύπρου που περιλαμβάνονται σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ΄Έλληνες πολίτες πολίτες άλλων χωρών Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

Περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί άλλο φοιτητή ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα χιλιάδες (2.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται επίδομα παρούσας όσοι Φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

Ετήσιο στεγαστικό επίδομα παρούσας χορηγείται τους ίδιους όρους και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ.).

2. Η παρ. ισχύει και για τους δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος που υπέβαλαν
αίτηση για το ακαδημαϊκό 2021—2022.
».