ΔΕΥΑ: Προσλήψεις στην Πρέβεζα

ΑΔΜΗΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Η ΔΕΥΑ στην Πρέβεζα προσλαμβάνει 6 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

1  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ)

Τηλέφωνο: 2682024629

Δείτε εδώ την προκήρυξη: