ΔΕΗ: Πρόσληψη 70 ατόμων

ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΗ προσλαμβάνει 70 άτομα στην Πτολεμαΐδα, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8 μηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει την προσεχή Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Χονδροκώστας Αλέξανδρος (Τηλ: 2463115851, a.chondrokostas@dei.gr & Μασούρα Αλεξάνδρα (Τηλ: 2463115853, Al.masoura@dei.gr)

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη