ΔΕΗ: Προσλήψεις προσωπικού στο Βόρειο Αιγαίο

Δεη

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΑΝ, που εδρεύει στο Νομό Αττικής, και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγαθονησίου, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Η προκήρυξη αφορά και υπαλλήλους Γραφείου.

Υποβολή αιτήσεων από τις 06.10.2022 έως και τις 17.10.2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: