ΑΣΕΠ 4Κ/2020: Τελικά αποτελέσματα Ο.Τ.Α. (Βοήθεια στο Σπίτι)

Αναρτήθηκαν σήμερα 05 Οκτωβρίου 2022, τα τελικά αποτελέσματα των διοριστέων, της προκήρυξης 4Κ/2020, θέσεων τακτικού προσωπικού (ΠΕ) Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών).

Δείτε εδώ τους πίνακες των διοριστέων:

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4Κ/2020