ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις στις Κυκλάδες και διοικητικό προσωπικό

ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ Περιφέρειας Νησιών/Περιοχή Σύρου ανακοίνωσε προσλήψεις με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 28 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την έδρα της, Περιοχή Σύρου, το Πρακτορείο Μυκόνου, το Πρακτορείο Θήρας, το Πρακτορείο Νάξου, το Υποπρακτορείο Αμοργού, το Πρακτορείο Πάρου, το Υποπρακτορείο Σικίνου, το Υποπρακτορείο Φολεγάνδρου, το Υποπρακτορείο Κουφονησίων, το Υποπρακτορείο Ίου και Υποπρακτορείο Ανάφης, που εδρεύουν στο Νομό Κυκλάδων.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά: 

ΠΕ υπάλληλος γραφείου

ΔΕ υπάλληλος γραφείου

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

Υποβολή αιτήσεων: έως 13.10.2022

Προσοχή σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων:
Για λόγους δημόσιας υγείας
 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο (σε ένα αρχείο μορφής .pdf ή .tif με όριο χωρητικότητας έως 20mb) στο emailT.Artemi@deddie.gr ή αν αυτό δεν είναι δυνατό να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ Τ.Κ. 841 00 – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ, υπόψιν κας ΑΡΤΕΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22810- 79039) εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Πηγή: https://deddie.gr/