ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις στην Φλώρινα

ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ στην Φλώρινα προσλαμβάνει 3 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών. 

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων άρχισε 05/11/2022 και θα ολοκληρωθεί 15/11/2022.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ