ΔΕΔΔΗΕ: Νέες θέσεις εργασίας

Η ΔΕΔΔΗΕ προσλαμβάνει συνολικά επτά (7) άτομα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, µε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, για την περιοχή της Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Ειδικότητες:

3 θέσεις ΠΕ (Διοικητικών Γραμματέων)

1 θέση ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 θέσεις ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων (Κέρκυρα)

1 θέση ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων (Παξοί)

Υποβολή των αιτήσεων έως Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2022.