Χανιά: Νέες προσλήψεις

Στα Χανιά ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, που εδρεύει στα Χανιά, για το νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ).

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΤΕ Εργοθεραπευτών

ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 21/09/2022 έως την 30/09/2022.

Τηλ. επικοινωνίας 2821341627

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/