Αμπελόκηποι: Θέσεις καλλιτεχνικού προσωπικού

Ζωγραφική

Η Κοινωφελής ∆ημοτική Επιχείρηση του ∆ήμου Αμπελοκήπων (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), που εδρεύει στο Δήμο Αµπελοκήπων-Μενεµένης για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων της, προσλαμβάνει τρείς (3) ωροµίσθιους, επιµορφωτές-διδάσκοντες µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

ΔΕ ΜΠΑΛΕΤΟΥ

Υποβολή αιτήσεων από την προσεχή Δευτέρα 19/09/2022 έως 28/09/2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: