Αθήνα: Πρόγραμμα Αλλάζω Πρόσοψη Κτιρίου

Έχει ξεκινήσει από 7 Ιουνίου 2022 η  υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αλλάζω Πρόσοψη Κτιρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την αποκατάσταση, συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων των κτιρίων της Αθήνας. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται, μέχρι την κάλυψη του μέγιστου διαθέσιμου προϋπολογισμού του προγράμματος.

Η έγκριση των αιτήσεων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Μέγιστης επιδότηση 7.200 ευρώ.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και να λάβουν επιδότηση όλα τα ιδιωτικά κτίρια: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διατηρητέα ακίνητα.

Τηλεφωνική γραμμή για το πρόγραμμα: 214.40.62.540 και στο https://prosopsi.gr/

Δείτε εδώ τον οδηγό του προγράμματος: