ΑΣΕΠ: Τι ισχύει πλέον για την υποβολή αιτήσεων και την απόδειξη των δικαιολογητικών

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022, την απόφαση 96/2022  ΦΕΚ 3614/Β/11-7-2022 με ότι την οποία καθορίζονται τα Πάγια Μέρη του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021).

Τα Πάγια Μέρη περιλαμβάνουν ιδίως τα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά για την απόδειξη προσόντων, τον τρόπο απόδειξης των κριτηρίων κατάταξης, της γνώσης χειρισμού Η/Υ, της γλωσσομάθειας, της εντοπιότητας, τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, καθώς και τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης.

Σημειώνεται ότι, κάθε προκήρυξη που εκδίδεται εφεξής θα παραπέμπει στην ανωτέρω απόφαση για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή.

ΠΑΓΙΑ ΜΕΡΗ- ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Τίτλοι σπουδών

Εμπειρία

Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

Η/Υ

Μεταπτυχιακά

Διδακτορικά

Πολυτεκνίας

Τριτεκνίας

Αναπηρίας

Ανεργίας

Παιδιών

Ηλικίας

Μόνιμης Κατοικίας

Πιστοποιητικό Στρατολογίας

Μειονοτήτων

Ανάπηρων Πολέμων

Εθνικής Αντίστασης

Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος

Αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ).

Και τέλος την μοριοδότηση των κριτηρίων.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ: