ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2ΕΑ/2022

Σήμερα το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα της 2ΕΑ/2022 που αφορούν την ειδική αγωγή για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μπορείτε να δείτε τους πίνακες εδώ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΘΕΣΗ 103)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΘΕΣΗ 104)_ΓΕΝ (ΜΕ ΕΜΠ.)_ΒΠ

και εδώ για όλες τις ειδικότητεςhttps://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.061268&_adf.ctrl-state=pdz2dxn8_1&_afrLoop=92312908865870462#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.061268%26_afrLoop%3D92312908865870462%26_adf.ctrl-state%3Dpdz2dxn8_5