ΑΣΕΠ: 2Ε/2021 και 3Ε/2021 Οριστικά Αποτελέσματα

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα οριστικά αποτελέσματα για τις δυο προκηρύξεις με αριθμούς 2Ε/2021 και 3Ε/2021. Για να δείτε τα τελικά αποτελέσματα πατήστε εδώ:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.061284&_afrLoop=92313411015607423&_adf.ctrl-state=pdz2dxn8_109#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.061284%26_afrLoop%3D92313411015607423%26_adf.ctrl-state%3Dpdz2dxn8_113