ΑΣΕΠ: Πρόσκληση σε υποψηφίους για την 7Κ/2020

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη 7Κ/2020 Ειδική Πρακτική Δοκιμασία για την πλήρωση μίας (1) θέσεως του κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών (Εκτυπωτών-Βιβλιοδετών) στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), από επιλαχόντες με τα ίδια τυπικά προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην ανωτέρω προκήρυξη, σύμφωνα με το συνημμένο αναλυτικό πρόγραμμα και τις σχετικές οδηγίες για τους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι καλούνται να λάβουν μέρος στην Ειδική Πρακτική Δοκιμασία, περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα και επιπροσθέτως θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ και sms.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι του πίνακα κατάταξης οι οποίοι έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην ειδική πρακτική δοκιμασία δεν θα συμμετέχουν εκ νέου σε αυτή τη διαδικασία.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο Α.Σ.Ε.Π. (τηλ. 213-1319247, 213-1319253, i.tryfonopoulou@asep.gre.dekavalla@asep.gr).