ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα Προκήρυξης 10Κ/2021

ΑΣΕΠ

Σήμερα 20.9.2022 εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης  10Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 60/22-11-2021 & 64/3-12-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, έντεκα (11) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ).

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2021 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ