ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας στο Νομό Φθιώτιδας

Ο Δήμος Μακρακώμης του Νομού Φθιώτιδας προκηρύσσει την πρόσληψη 4 ατόμων.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), για χρονικό διάστημα έως 4 μήνες (μέχρι τις 31/10/2022).

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την προκειμένη προκήρυξη είναι οι εξής:

  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Εκσκαφέας Φορτωτής (JCB) – 3 θέσεις
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ισοπεδωτής γαιών (GRADER) – 1 θέση