Αεροπορία: 53 θέσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας στις ειδικότητες πληροφορικής, μαθηματικών,  φυσικής, αγγλικών, οικονομικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών.